Psykoterapian avulla löytöretkelle omaan itseen!

Psykoterapian tavoitteena on poistaa tai lievittää asiakkaan kokemaa kärsimystä. Syitä hakeutua psykoterapiaan ovat esimerkiksi masennus, ahdistus, pelkotilat, unihäiriöt tai opiskeluun sekä työhön liittyvät ongelmat. Nämä ovat oireita, joiden taustalla voi olla moninaisia elämän kriisejä, kuten pitkittynyt stressi, vaikea elämäntilanne tai elämänkaaren luonnollinen kehityskriisi, ihmissuhteisiin liittyvä ratkaisematon ristiriita taikka traumaattinen kokemus.

Myös KELA :n kuntoutuspsykoterapia.

Työniloa ja jaksamista työnohjauksen avulla!

Työnohjauksessa ohjattava pohtii suhdettaan työhönsä. Se auttaa jaksamaan työssä ja pysymään työkykyisenä. Työnohjaus tukee esimiestyötä ja organisaation perustyötä ja tavoitteita. Ohjaaja auttaa ohjattavaa löytämään omia ratkaisuja työelämän haasteelliisiin tilanteisiin.

Työnohjauksen tuloksia arvioidaan kysymällä, miten se on vaikuttanut työntekoon ja ovatko työn tulokset ja työssä jaksaminen parantuneet. Työnohjaajalle merkitykselliset hetket ovat silloin kun ohjattava kertoo löytäneensä kadoksissa olleen työnilon!

Tervetuloa yksilötyönohjaukseen, ryhmätyönohjaukseen tai esimiestyönohjaukseen! Toimin myös työnohjaajien ja psykoterapeuttien työnohjaajana, sekä työnohjaajien kouluttajana.

Toimitilat

Yhteystiedot

Terhi-Maarit Kärkkäinen

Puh. 050 344 5553

Sähköposti: terhi-maarit@greenaurora.fi

Myös etäterapiamahdollisuus!

Tarjoan myös webinaarikoulutuksia ja etätyönohjausta.